6938980240 Καλλιφτέρη, Άφησσος costakalibeachbar@gmail.com